Timjan?

Djupt därunder ska det finnas timjan. Fan tro’t!