Den muntre bargästen

Foto: Triart
 
- Är det inte fantastiskt ändå?
- Vilket då?
- Allt, allt! Allt är fantastiskt.
- Jojo